Kokoelmalainat

Kokoelmalainoista

Suomen Ilmailumuseo lainaa kokoelmiinsa kuuluvia esineitä ensisijaisesti museoille. Toissijaisesti esineitä lainataan harkinnan mukaan yhteisöille, kaupallisesti toimiville yrityksille ja yksityishenkilöille. Tarkkoja kriteereitä toista sopimusosapuolta koskien ei ole, vaan laina-asiat käsitellään tapauskohtaisesti.

Yleisenä edellytyksenä lainan saannille on valmiudet turvata museon asettamat perusedellytykset lainattavan materiaalin säilymiselle lainausjakson aikana. Ilmailumuseo ilmoittaa sopimuksen yhteydessä vakuussumman, jonka arvosta lainattava esine on vakuutettava.

Lainasopimus on määräaikainen. Tarvittaessa laina-aikaa voidaan asiakkaan toivomuksesta jatkaa, jos olosuhteet antavat myöten.

Hinnat ja yhteydenotto

Esinelainat hinnoitellaan lähtökohtaisesti lainan valmisteluun, pakkaukseen ja vastaanottamiseen käytettyjen työtuntien mukaan.

Esinelainoihin koskeviin tiedusteluihin vastaa amanuenssi Eijakristina Sumelius.

X