Kokoelmapolitiikka

Kokoelmien ylläpidosta

Pitkäjänteinen, toimiva museokokoelmien ylläpito vaatii suunnittelua ja järjestelmällisyyttä. Lähtökohtana kokoelma- ja tallennustyölle on oltava kokoelmien hyvä tuntemus: mitkä ilmiöt ovat ja mitkä eivät ole edustettuina museossamme?

Museokokoelma syntyy henkilökunnan valintojen tuloksena: museolla on merkittävä valta ja vastuu valita, millainen kuva menneisyydestä ja tallennettavasta ilmiöstä välittyy tulevaisuudelle. Aineiston valinta, seulonta, konservointi, luettelointi, säilyttäminen ja poistaminen ovat huomattavasti resursseja sitovia prosesseja museotyössä.

Kokoelmapolitiikka

Museotyön suunnitelmallisuus vaatii kokoelmakäytännöt ja –periaatteet sisältävän ja näihin sitouttavan asiakirjan.

Museon kokoelmapolitiikka on lähtökohtaisesti kokoelmatyötä ohjaava, henkilökunnan säännöllisessä käytössä toimiva asiapaperi. Samalla se on myös julkinen asiakirja asiakkaiden ja muiden sidosryhmien saataville,  museon toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Kokoelmapolitiikan laadinnassa on otettu huomioon museon pitkän aikavälin toimintastrategia ja tallennusvastuun osalta museon rooli valtakunnallisena ilmailun erikoismuseona.

Jatkossa kokoelmatyön periaatteet ja tavoitteet sisältävä asiakirja päivitetään jokaisen strategiakauden alussa ja/tai tarpeen mukaan, toimintaympäristön tai kokoelmatyön linjausten merkittävästi muuttuessa.

Tutustu kokoelmapolitiikkaan

X