Kokoelmapolitiikka

Kokoelmien ylläpidosta

Pitkäjänteinen, toimiva museokokoelmien ylläpito vaatii suunnittelua ja järjestelmällisyyttä. Lähtökohtana kokoelma- ja tallennustyölle on oltava kokoelmien hyvä tuntemus: mitkä ilmiöt ovat ja mitkä eivät ole edustettuina museossamme?

Museokokoelma syntyy henkilökunnan valintojen tuloksena: museolla on merkittävä valta ja vastuu valita, millainen kuva menneisyydestä ja tallennettavasta ilmiöstä välittyy tulevaisuudelle. Aineiston valinta, seulonta, konservointi, luettelointi, säilyttäminen ja poistaminen ovat huomattavasti resursseja sitovia prosesseja museotyössä.

Kokoelmapolitiikka

Suunnitelmallisuus vaatii kokoelmakäytännöt ja –periaatteet sisältävän ja näihin sitouttavan asiakirjan julkaisemista. Dokumenttina kokoelmapolitiikka ohjaa sekä henkilökunnan toimintaa että on julkinen asiakirja ja museon kokoelmatoiminnan esitys museon lukuisille viiteryhmille.

Suomen Ilmailumuseo julkaisee kokoelmapolitiikan tällä sivulla vuoden 2016 aikana.

X