Lahjoitukset

Lahjoituksista

Suomen Ilmailumuseo ottaa vastaan lähtökohtaisesti vain lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä ja yhteisöiltä. Museon kokoelmiin kuuluu ilma-alusten ja niiden osien lisäksi laajalti kotimaiseen ilmailuun liittyvää esineistöä, valokuvia, arkistoaineistoa ja kirjallisuutta. Valtaosa kokoelmista kuuluu Suomen Ilmailumuseosäätiön omistukseen, mutta aineistoa on hajanaisesti saatu myös erityyppisin talletussopimuksin.

Aineiston vastaanottamisesta tehdään aina harkintaa. Museo joutuu miettimään, kuinka materiaali sopii museon tallennussuunnitelmiin ja onko vastaavaa aineistoa jo entuudestaan museon kokoelmissa. Kummassakin tapauksessa voi osoittautua, että luovutus kannattaa ohjata toiseen museoon tai arkistoon.

Museon henkilökunta vastaa esineiden ja muun materiaalin käsittelystä, pakkaamisesta ja säilyttämisestä, digitoinnista, luetteloinnista ja kuljettamisesta. Lahjoitettua materiaalia luovutetaan museon ulkopuolelle näyttelykäyttöön vain kirjallisella museon ja lainaajan välisellä sopimuksella.

Esinelahjoituksista vastaa ensisijaisesti intendentti Matias Laitinen, toissijaisesti muu kokoelmahenkilökunta.

Miten lahjoitat?

  • Kaikista lahjoituksista täytyy sopia museon henkilökunnan kanssa ennen materiaalin tuomista museolle
  • Museo vastaanottaa materiaalin lähtökohtaisesti täysillä omistus-, tekijän- ja muilla oikeuksilla
  • Henkilökunta antaa luovutusneuvoja puhelimitse ja sähköpostitse
  • Aineistoa voi tulla sovittaessa näyttämään museoon, erikoistapauksissa museon edustaja voi käydä tarkastamassa materiaalin nykyisessä säilytyspaikassa
  • Aineiston ottamisesta kokoelmiin vastaa ensisijaisesti museon intendentti, toissijaisesti muu kokoelmahenkilökunta
  • Lahjoitustilanteessa täytetään ja allekirjoitetaan aina kirjallinen luovutussopimus kahtena kappaleena
  • Aineiston museoarvo on sitä korkeampi, miten paremmin sen käyttöhistoria tunnetaan: kerää myös muistitieto tai kirjalliset aineistot talteen
X