Lahjoitukset

Lahjoitukset - yleistä

Suomen Ilmailumuseon kokoelmissa on noin 9 000 ilmailuun liittyvää esinettä sekä laaja määrä valokuvia, kirjallisuutta ja arkistoaineistoa. Valtaosa kokoelmista kuuluu Suomen Ilmailumuseosäätiön omistukseen, mutta aineistoa on hajanaisesti saatu myös erityyppisin talletussopimuksin.

Suomen Ilmailumuseo ottaa vastaan lähtökohtaisesti vain lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä ja yhteisöiltä.

Tehdessään harkintaa aineiston vastaanottamisesta museo joutuu miettimään, kuinka materiaali sopii museon tallennussuunnitelmiin ja onko vastaavaa aineistoa jo entuudestaan museon kokoelmissa. Kummassakin tapauksessa voi osoittautua, että luovutus kannattaa ohjata toiseen museoon tai arkistoon.

Museon henkilökunta vastaa esineiden ja muun materiaalin käsittelystä, pakkaamisesta ja säilyttämisestä, digitoinnista, luetteloinnista ja kuljettamisesta. Lahjoitettua materiaalia luovutetaan museon ulkopuolelle näyttelykäyttöön vain kirjallisella museon ja lainaajan välisellä sopimuksella.

Esinelahjoituksista Suomen Ilmailumuseossa vastaa intendentti Matias Laitinen, puh. 09 8700 8725 / 040 5757 783

Aineiston luovuttajien rekisterin tietosuojaseloste —>

Miten lahjoitat aineistoa museoon?

  • Kaikista lahjoituksista täytyy sopia museon henkilökunnan kanssa ennen materiaalin tuomista museolle
  • Museo vastaanottaa materiaalin lähtökohtaisesti täysillä omistus-, tekijän- ja muilla oikeuksilla
  • Henkilökunta antaa luovutusneuvoja puhelimitse ja sähköpostitse
  • Aineistoa voi tulla sovittaessa näyttämään museoon, erikoistapauksissa museon edustaja voi käydä tarkastamassa materiaalin nykyisessä säilytyspaikassa
  • Aineiston ottamisesta kokoelmiin vastaa ensisijaisesti museon intendentti, toissijaisesti muu kokoelmahenkilökunta
  • Lahjoitustilanteessa täytetään ja allekirjoitetaan aina kirjallinen luovutussopimus kahtena kappaleena
  • Materiaalin museoarvo nousee huomattavasti, jos sen käyttöhistoria tunnetaan: kerää materiaaliin liittyvä muisti- tai kirjallinen tieto yhteen ja tuo se museolle!
X