Malmi ilmailee 2015

Lentoaseman nykydokumentointia!

 • Mitä arkipäivän toiminnot käsittävät?
 • Kuinka lentoasemaprosessit toimivat?
 • Mitä lentoaseman nykypäivästä tallentuu jälkipolville?

Helsinki-Malmi on ainutlaatuinen harraste-, koulutus- ja viranomaislentotoimintakeskus ja tunnusluvuiltaan Suomen toiseksi vilkkain lentoasema. Siviililentotoiminnan kannalta historiallista lentoasemaa uhkaa lakkauttaminen asuntorakentamisen tieltä. Valtio on aikeissa vetäytyä toimintoineen lentoasemalta vuoden 2016 päätteeksi.

Tallensimme Helsinki-Malmin lentoaseman toimintakulttuuria jälkipolville kesällä 2015. ”Malmi ilmailee 2015” –hankkeessa dokumentoitiin riippumattomasti ja monipuolisesti lentoaseman arkipäivän toiminnot. Tallennustyö kattoi Finavian palvelut sekä viranomais-, koulutus- ja muun yritystoiminnan. Projektissa tarkasteltiin myös ilmailun harrastustoimintaa kerhotasolla.

Suomen lentoasemainfrastruktuurin tallentamisen edesauttaminen kuuluu Suomen Ilmailumuseon tavoitteisiin valtakunnallisena ilmailun erikoismuseona kaudella 2015-2018 (sopimus Museoviraston kanssa syksyllä 2014). Lentoasemien ja –paikkojen toiminnan dokumentoiminen eri
muodoissaan on mittava haaste museolle nyt ja tulevaisuudessa.
Ilmailuliikenteen keskuksessa – varsinkin jos kyseessä on yleisilmailukenttä –
kiteytyy dokumentoitavan alan monisyisyys. Dynaamisen, verrattain nopeasti
muuttuvan lentoaseman muutoksen dokumentointi on monisyinen ja kattavaa
kysymyksenasettelua vaativa tehtävä – varsinkin, jos kentällä toimivien
organisaatioiden määrä on iso.

Arvioidusta työmäärästä johtuen ja osin museon vapaaehtoisstrategiankin
kautta projektin yhteydessä oli myös tarkoitus kehittää vapaaehtoistyötä
hyödyntävä nykydokumentointikonsepti modernin kotimaisen ilmailutoiminnan tallentamiseen jälkipolville. Lopulta hankkeen yhteydessä
vapaaehtoislähtöisyyttä koetettiin kehittää dokumentointityössä erityisesti
malmilaisten lentokerhojen kohdalla. Tulevaisuudessa on tarkoitus hyödyntää
Helsinki-Malmin tallentamisen kokemuksia myös muiden kotimaisten
lentoasemien nykydokumentoinnissa.

Suomen Ilmailumuseo sai Suomen Ilmailuliiton tukisäätiöltä avustusta
”Malmi ilmailee 2015” -projektiin. Saatu avustus päätettiin käyttää
täysimääräisesti Helsingin yliopiston kansatieteen tai folkloristiikan oppiaineesta haettavan harjoittelijan harjoittelutukeen. Lisäksi Suomen Ilmailumuseo, TAKO:n Pooli 5:n jäsenmuseona, sai Jenny & Antti Wihurin rahaston tukea projektilleen.

Hankkeen projektisihteerinä ja kokoelma-amanuenssin (projektipäällikkö)
apulaisena toimi heinäkuusta syyskuuhun 2015 folkloristiikan maisteriopiskelija
Sonja Leppänen Helsingin yliopistosta.

Hankkeessa saatua aineistoa on avoimessa jaossa Creative Commons -lisenssillä. Museo toivoo että lentoaseman monipuolista toimintakulttuuria ilmentävää kuvamateriaalia käytetään monipuolisesti aihepiiriä käsittelevissä blogeissa ja artikkeleissa. Lisätietoa projektista ja avoimen materiaalin käytöstä antaa kokoelma-amanuenssi Tapio Juutinen.

Otsikkokuva 1: Malmin lentoasemaa laskuvarjohyppääjän perspektiivistä. Kuva: SkyXperience.

Otsikkokuva 2: GoodFlight Aviation Oy tarjoaa Helsinki-yleisölentoja Helsinki-Malmin lentoasemalta käsin.

Näitä tallensimme

 • Finavia
 • Aeropole
 • BF-lento Oy
 • DC-yhdistys ry
 • Gate 1 Oy
 • GoodFlight Aviation Oy
 • Kevytilmailu ry
 • Malmin Ilmailukerho
 • Malmin pelastusasema
 • Malmin Tuulenkävijät ry
 • Malmin tukikohta (Vartiolentolaivue)
 • SkyXperience

Mitä saimme?

 • 1400 valokuvaa
 • 25 haastattelua
 • Satoja sivuja kenttäpäiväkirjoja
 • Mittaamattoman määrän kokemusta lentoasemadokumentoinnista

Tutustu avoimeen dataan

Nykydokumentoinnin tuloksena syntyi runsas määrä valokuvia, kenttätyöpäiväkirjoja ja haastatteluja. Aineisto on kokonaisuus ja tukee myöhemmin tehtäviä tulkintoja Helsinki-Malmin lentoasemasta. Otantaan hankkeessa syntyneestä still-kuva -aineistosta pääset tutustumaan museon Finna-ympäristössä. Malmi-kokoelmasta löytyvät kuvat ovat CC BY 4.0 -lisenssin alaisia ja hyödynnettävissä lähdeviitteellä vapaasti myös kaupalliseen käyttöön.

Blogista luet lisää

Mitä kaikkea ”Malmi ilmailee 2015” -projektin kaltainen nykydokumentointihanke pitää sisällään? Hankkeen aktiivisessa vaiheessa heinäkuusta syyskuuhun 2015 päivitimme Ilmailumuseon nettisivuille blogia jossa kerroimme juurta jaksain työn suunnittelusta, kysymyksenasettelun muodostumisesta, kenttätöistä ja aineiston jälkikäsittelystä. Lue lisää painikkeen takaa!

X