Palvelurekister

Suomen Ilmailumuseon palvelun varaajan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Ilmailumuseo / Suomen Ilmailumuseosäätiö
Osoite: Karhumäentie 12, 01530 Vantaa
Muut yhteystiedot: Puh. (0)9 8700 870, info@ilmailumuseo.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

Suomen Ilmailumuseon asiakaspalvelupäällikkö

Rekisterin nimi

Suomen Ilmailumuseon palvelun varaajan rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suomen Ilmailumuseon palveluja varaavien henkilöiden ja yritysten yhteystietojen tallentaminen, varausten seuranta, palveluiden laskutus ja asiakaspalautteen keruu.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

-varaajan nimi

-organisaation nimi ja Y-tunnus

-puhelinnumero

-katuosoite

-sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Suomen Ilmailumuseon palveluita varanneiden yhteydenotoista joko puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujen lomakkeen kautta.

Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä rekisterissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Rekisteröidyn tietoja säilytetään korkeintaan viiden vuoden ajan edellisestä palveluvarauksesta, jollei rekisteröity pyydä tietojen poistamista aiemmin. Mikäli henkilö ei peruutuksen jälkeen ole enää yhdelläkään listalla, katsotaan, että hänen tietojensa käsittelylle ei ole enää asetuksenmukaista perustetta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin varausten hallintaa, laskutusta ja asiakaspalautteen keruuta varten ilman rekisteröidyn suostumusta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

lmailumuseon palveluita varanneiden tiedot tallennetaan Salesforce-palveluun, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Palvelu on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla (Privacy Policy Framework). Lisätietoa: https://www.salesforce.com/products/platform/products/privacy-center/

Laskutusasiakkaiden tiedot siirretään Finago-taloudenhallintajärjestelmään. Lisätietoa: https://procountor.fi/tietosuojaseloste/

Asiakaspalautteet kerätään Zeffi-palvelun kautta ja mahdolliset yhteystiedot poistetaan säännöllisesti. Lisätietoa: https://www.zef.fi/fi/tietosuoja-ja-kayttoehdot

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

B. Digitaalinen aineisto

Rekisteri säilytetään järjestelmän ylläpitäjän Salesforcen, laskutusasiakkaiden kohdalla Finagon palvelimella ja asiakaspalautteiden kohdalla Zeffin palvelimella. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät vain Suomen Ilmailumuseon henkilökuntaan kuuluvat henkilöt tai heidän valtuuttamansa henkilöt, joilla on järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana. Henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyn tiedot tarkastetaan pyydettäessä. Kerro pyynnössä, mitkä tiedot haluat tarkastaa, nimesi ja yhteystietosi (sähköposti tai puhelinnumero).

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Epätarkat tai virheelliset henkilötiedot korjataan tai oikaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Korjauspyynnöt ohjataan rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröity voi pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot osoittamalla pyyntönsä rekisterin yhteyshenkilölle.

Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”. Kiellot ohjataan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietoja käsittelevät tahot

Suomen Ilmailumuseon henkilökunta, Salesforce-palvelu, Zeffi-palvelu ja lisäksi laskutusasiakkaiden kohdalla Finago-palvelu.

X