Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999)

 1. Rekisterin pitäjä

Suomen Ilmailumuseosäätiö / Suomen Ilmailumuseo (myöhemmin: Suomen Ilmailumuseo)

PL 42

01531 Vantaa

sähköposti: info@ilmailumuseo.fi

puh. 09 870 8700

Y-tunnus 1442039-9

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Ilmailumuseon asiakaspalvelupäällikkö

 1. Rekisterin nimi

Suomen Ilmailumuseon asiakas- ja sidosryhmärekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Suomen Ilmailumuseon näyttelyiden, tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, tilavarausten käsittely, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, palveluiden kehittäminen sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

–       nimi

–       titteli

–       yhteystiedot

–       käyttötarkoitusryhmittely (esim. avajaiskutsuvieras, Trafiikki-lehden tilaaja)

–       käyttötarkoitusta ohjaava profilointi (esim. sidosryhmä, toimiala)

–       museon käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen lisätieto (esim. vuorotteluvapaalla, sijainen)

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja suoraan asiakkailta.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Suomen Ilmailumuseon ulkopuolelle.

 1. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain siihen oikeutettu Suomen Ilmailumuseon työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain museon myöntämällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.

 1. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

 

 1. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.

 

X