Strategia

Suomen Ilmailumuseon strategia 2024-2027
Suomen Ilmailumuseosäätiön vahvistama 16.1.2024

Missio

Ilmailumuseo lisää ymmärrystä ilmailusta

Ilmailu vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämään. Sen vaikutukset näkyvät yhteiskunnan kaikilla sektoreilla esimerkiksi turvallisuudessa, taloudessa, kulttuurissa ja ekologiassa. Ilmailu tarjoaa toimeentuloa, harrastusmahdollisuuksia ja matkustustavan sekä tuottaa kaikille yhteiskunnan palveluja.

Ilmailun valtakunnallisena vastuumuseona autamme ymmärtämään ilmailun kokonaiskuvaa menneestä tulevaan ja annamme työkaluja oman ilmailusuhteen pohtimiseen.

Visio

Uusi vaikuttava Ilmailumuseo

Ilmailumuseo on yleisöille ja yhteisöille kiinnostava kumppani. lmailumuseossa voidaan käydä moniäänistä keskustelua ilmailusta.

Rakennamme vakaat toimintaedellytykset Uudelle Ilmailumuseolle. Tuotamme kulttuuri-, asiantuntija- ja elämyspalveluja, joita on myös valtakunnallisesti saatavilla,

Strategiset tehtävät

Sisältöjen monipuolisuus

Vaikutamme museona sisältöjemme kautta. Tuotamme vuorovaikutuksessa yleisön, yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa tapahtumia ja toimintoja, jotka herättävät uteliaisuutta, oivalluksia ja keskustelua.

Paikallinen ja valtakunnallinen kulttuuripalvelujen tarjoaja

Rakennamme Vantaan Aviapolikseen elämyksellisen vetonaulan, joka vahvistaa aluetta. Tarjoamme asiakkaille ja sidosryhmille tilaa kohtaamisille ja keskustelulle. Tuotamme monipuolisia, saavutettavia kulttuuriperintö- ja kulttuurihyvinvointipalveluja.

Jatkuvuuden turvaaminen

Varmistamme toimintamme pitkän tähtäimen toimintaedellytykset. Keskeisimpiä ovat vahvat kumppanuudet, tasapainoinen talous, hyvinvoiva henkilöstö ja kestävät tilaratkaisut.

Arvot

Uteliaisuus

Kokeilemme rohkeasti ja avoimin mielin – kokeilukulttuuri on toiminnassamme vahvasti läsnä.
Luomme tilaa elinikäiselle oppimiselle, ihmettelylle ja oivalluksille.

Vastuullisuus

Toimimme sosiaalisesti ja kulttuurisesti vastuullisesti mahdollistaen kuulluksi tulemisen ja ilmailun kulttuuriperintötyöhön osallistumisen.

Yhteisöllisyys

Luomme toiminnallamme puitteet yhteistyölle ja osallistumiselle. Kehitämme ja hyödynnämme vahvaa kävijöiden, vapaaehtoisten ja sidosryhmien verkostoamme. Työyhteisössämme korostuu yhdessä tekemisen kulttuuri.

X