Uutiskirjeen tietosuojaseloste

UUTISKIRJEEN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Suomen Ilmailumuseo / Suomen Ilmailumuseosäätiö
  Osoite: Karhumäentie 12, 01530 Vantaa
  Muut yhteystiedot: puh. 09 8700 870, info(at)ilmailumuseo.fi
 2. Rekisterin yhteyshenkilö
  Nimi: Pia Illikainen
  Puhelin: 044 239 5030
  Sähköposti: pia.illikainen(at)ilmailumuseo.fi
 3. Rekisterin nimi Suomen Ilmailumuseon uutiskirjeen tilaajarekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Tiedottaminen Suomen Ilmailumuseon toiminnasta, ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista ja palveluista museon asiakkaille ja sidosryhmille
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
  • Sähköpostiosoite
  Yksittäistapauksissa rekisteri sisältää rekisteröidyn henkilön tai organisaation nimen.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Uutiskirjeen tilaajarekisteri koostetaan Suomen Ilmailumuseon uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteista. Sähköpostiosoitteet kerätään museon verkkosivujen verkkolomakkeen kautta, palautelomakkeella museossa sekä tapahtumissa.
 1. Tiedon säilytysaika
  Tiedot poistetaan, kun asiakas on perunut uutiskirjeen tilauksen eikä tietoja enää ole jakelulistalla. Mikäli henkilö ei peruutuksen jälkeen ole enää yhdelläkään listalla, katsotaan, että hänen tietojensa käsittelylle ei ole enää asetuksenmukaista perustetta.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja muuta kuin tiedottamista varten ilman rekisteröidyn suostumusta.
 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Uutiskirjeen jakeluun käytetään yhdysvaltalaista MailChimp-sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Palvelu on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla (Privacy Policy Framework).
  Lisätietoa: https://mailchimp.com/legal/privacy/
  Ilmailumuseon verkkosivujen lomakkeen kautta uutiskirjeen tilanneiden tiedot tallentuvat Mailchimp-palvelun lisäksi Salesforce-palveluun, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Palvelu on sitoutunut suojaamaan henkilötiedot EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla (Privacy Policy Framework).Lisätietoa: https://mailchimp.com/legal/privacy/
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto
  Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa
  B. Digitaalisesti käsiteltävät tiedot
  Rekisteri säilytetään uutiskirjeen jakelujärjestelmän ylläpitäjän MailChimpin ja/ Salesforcen palvelimella. Rekisterissä olevia tietoja käsittelevät vain Suomen Ilmailumuseon henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joilla on järjestelmän käyttäjätunnus ja salasana. Henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.
 2. Rekisteröidyn oikeudet
  A. Oikeus saada pääsy tietoihin
  Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot kuukauden kuluessa.
  B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
  C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
  D. Oikeus poistaa tiedot
  Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta. Poistopyyntö voidaan myös osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.
  E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
 3. Tietoja käsittelevät tahot
  Suomen Ilmailumuseon henkilökunta, MailChimp-palvelu ja edellä mainitussa tapauksessa (kohta 10.) Salesforce-palvelu.
X