Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta on yksi aikoinaan vapaaehtoisvoimin perustetun Suomen Ilmailumuseon toiminnan kulmakivistä. Tänä päivänä vapaaehtoistoimintaa tehdään tuhansia tunteja (2019: 8 854 h, 2018: 10 495 h) mm. entisöinnissä, arkistossa ja kirjastossa, opastuksilla, simulaattorikoulutuksessa sekä erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa.

Vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan perehdytyksen kautta, sikäli kun museolla on resursseja ohjaukseen. Museon henkilökunnan kanssa käytävässä keskustelussa löydetään jokaiselle sopiva ja mieluisa tehtävä. Työnohjaus tapahtuu kisälliperiaatteella. Voit tiedustella osallistumismahdollisuutta suoraan ohjaajilta ja yhteyden heihin saat parhaiten sähköpostitse (etu.sukunimi@ilmailumuseo.fi).

Ohjaajina toimivat:

Tapio Juutinen, kokoelma-amanuenssi (arkistotoiminta)
Matias Laitinen, intendentti ja Antti Laukkanen, museomekaanikko (entisöintitoiminta)
Tiia Fynes, museolehtori ja Valeri Saltikoff, näyttelypäällikkö (opastukset ja työpajat)
Henri Äijälä, myynti- ja markkinointipäällikkö (simulaattorit, Pallotiimi)

Toiminnan koordinoinnista, vapaaehtoisten yhteisistä tapahtumista, rekistereistä ja viestinnästä vastaa yhteistyökoordinaattori Mia Kunnaskari (040 7365683). Tutustu sivulla oleviin ohjeisiin ja löydä oma suuntasi vapaaehtoistoiminnassa!

Kaikki vapaaehtoiset saavat Ilmailumuseon perehdytyksen museotyön ja museoiden vapaaehtoistoiminnan perusteisiin. Museon vapaaehtoiset allekirjoittavat vapaaehtoissopimuksen. Vapaaehtoistoimintaan voidaan ottaa yli 15-vuotiaita, alle 18-vuotiailta edellytetään huoltajan suostumus.

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet >>

Vapaaehtoistoiminnan tietosuojaseloste >>

Arkistotoiminta

Suomen Ilmailumuseon arkistoryhmä tukee museon tutkimustoimintaa avustaen etenkin museon valokuvakokoelman järjestämisessä – vapaaehtoiset järjestävät, tunnistavat ja digitoivat valokuvia. Samalla arkistoryhmäläiset pääsevät tutustumaan ainutlaatuisiin aarteisiin museon uumenissa. Arkistoryhmä kokoontuu perjantaisin klo 9 – 13.

Arkistoryhmään tullakseen ei tarvitse olla ilmailuhistorian huippuosaaja. Atk-perustaidot (word, excel) sekä kiinnostus esimerkiksi valokuvia ja valokuvaamista kohtaan riittävät. Niin ikään kokemus arkistotutkimuksesta ja ilmailun asiakirjatyypeistä toimii hyvänä pohjana. Toivomme myös omaa kannettavaa tietokonetta työn suorittamiseksi.

Arkistotoiminnan vastaavana työnohjaajana toimii arkisto- ja valokuvakokoelmasta sekä kirjastosta vastaava amanuenssi Tapio Juutinen.

Opastukset ja työpajat

Vapaaehtoisilla on merkittävä rooli Ilmailumuseon opastustoiminnassa. Vapaaehtoisoppaat vetävät opastuksia ryhmille etenkin iltaisin ja viikonloppuisin, johdattaen museon asiakkaat ilmailuhistorian saloihin. Vapaaehtoisoppaita tarvitaan etenkin lauantaisin järjestettävillä maksuttomilla yleisöopastuksilla, joita järjestetään kesäkuukausia lukuun ottamatta ympärivuotisesti. Museon suosituin opastuskonsepti on perusnäyttelyyn järjestettävä opastus, mutta myös vaihtuviin erikoisnäyttelyihin järjestetään toisinaan teemaopastuksia ja työpajoja.

Vapaaehtoisoppaiden ei tarvitse olla ilmailuhistorian eksperttejä, mutta heiltä toivotaan halua oppia uutta. Museo tarjoaa tietopohjaksi valmiit opastusrungot kuhunkin opastus- ja työpajakonseptiin. Myös kiinnostus tutustua ja keskustella uusien ihmisten kanssa on tärkeää oppaille.

Vapaaehtoisoppaiden vastaavana työnohjaajana toimii museolehtori Tiia Fynes.

Muu vapaaehtoistoiminta

Vakiintuneen vapaaehtoistoiminnan ohella museo tarvitsee talkooapua myös hankkeissa ja tapahtumissa, esimerkiksi liikenteenohjauksessa.

Näistä saat parhaiten tietoa ottamalla yhteyttä suoraan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin.

Entisöintitoiminta

Historiallisten ilma-alusten entisöinti on Suomen Ilmailumuseon klassisimpia vapaaehtoistoiminnan muotoja. Museon ammattilaiset ohjaavat ja ohjeistavat kokoelmatyötä ja entisöintiä. Pääosan entisöintitoimista tekevät museon eri vapaaehtoisryhmät. Näistä suurin on lähinnä eläkeläisistä koostuva Ilmailumuseoyhdistys ry:n Tiistaikerho. Keskiviikkoiltaisin kokoontuva Keskiviikkokerho koostuu lähinnä työikäisistä alan ammattilaisista. Kymmenet museon näyttelyssä olevat ilma-alukset on kunnostettu pääosin vapaaehtoisvoimin.

Aiempaa kokemusta vastaavista töistä ei tarvita, mutta odotamme aitoa halua tehdä käsillä töitä.

Entisöintitoiminnan vastaavina työnohjaajina toimivat museon kokoelmista vastaava intendentti Matias Laitinen sekä museomekaanikko Antti Laukkanen.

Simulaattorit ja Pallotiimi

Simulaattori- ja kuumailmapallolennot ovat osa museon palvelutarjontaa. Vapaaehtoiset toimivat sekä simulaattorikouluttajina että ylläpitävät ja huoltavat itse simulaattorilaitteistoja. Simulaattoreiden parissa toimiminen edellyttää jonkin verran kokemusta ilmailusta tai simulaattoreista – tarkemmat edellytykset määritellään simulaattorikohtaisesti.

Simulaattoripalveluiden kuin myös kuumailmapallolennoissa avustavan Pallotiimin vastaavana työnohjaajana toimii myynti- ja markkinointipäällikkö Henri Äijälä.

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään -opas

Suomen Ilmailumuseo on julkaissut vapaaehtoistyön käsikirjan yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa.
Vapaaehtoistoimintaa kehittämään -opas on suunnattu ammatillisille museoille ja muille kulttuurilaitoksille. Käsikirjassa käsitellään vapaaehtoistyön määritelmää, vapaaehtoistyön kehittämisen lähtökohtia ja organisointia. Oppaassa nostetaan esille myös vapaaehtoistoiminnan arkeen liittyviä seikkoja sekä käydään läpi toimintaan liittyviä lakeja.

Lue lisää aiheesta

Lataa Vapaaehtoistoimintaa kehittämään -opas:

PDF (high res)

PDF (low res)

0 Comments

X