Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta

Suomen Ilmailumuseo on perustettu vapaaehtoisvoimin. Tänäkin päivänä se on yksi museon toiminnan kulmakivistä. Museolla toteutuu vuosittain vapaaehtoistoimintaa tuhansia tunteja mm. entisöinnissä, kokoelmissa (arkisto, kirjasto, esineet), opastustoiminnassa, simulaattorikoulutuksessa sekä erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa. Museon vapaaehtoistoiminnan ohjaajat ja koordinaattori tarjoavat konsultaatiota vapaaehtoistoimnnasta myös museoille ja yhdistyksille – ota yhteyttä!

Vapaaehtoistoimintaan pääsee mukaan perehdytyksen kautta, sikäli kun museolla on toiminnalle tarvetta ja mahdollisuus osoittaa riittävästi ohjausta. Museon henkilökunnan kanssa käytävässä keskustelussa haetaan sopiva ja mieluisa tehtävänkuva. Työnohjaus tapahtuu mestari-kisälli-periaatteella. Voit tiedustella osallistumismahdollisuutta suoraan ohjaajilta. Yhteyden heihin saat parhaiten sähköpostitse (etu.sukunimi@ilmailumuseo.fi).

Ohjaajina toimivat:

Aaro Sahari, amanuenssi (valokuva- ja tietopalveluaineistot)
Matias Laitinen, intendentti ja Antti Laukkanen, konservaattori ja entisöintipäällikkö (entisöintitoiminta)
Tiia Fynes, museolehtori (sijaisena: Hilla Leikas) ja Valeri Saltikoff, näyttelypäällikkö (opastukset ja työpajat)
Henri Äijälä, myynti- ja markkinointipäällikkö (simulaattorit, Pallotiimi)

Toiminnan koordinoinnista, vapaaehtoisten yhteisistä tapahtumista, rekistereistä ja viestinnästä vastaa Mia Kunnaskari (040 7365683). Tutustu sivulla oleviin ohjeisiin ja löydä oma suuntasi vapaaehtoistoiminnassa!

Kaikki vapaaehtoiset saavat perehdytyksen museotyön ja museoiden vapaaehtoistoiminnan perusteisiin. Museon vapaaehtoiset allekirjoittavat vapaaehtoissopimuksen. Vapaaehtoistoimintaan voidaan ottaa yli 15-vuotiaita, alle 18-vuotiailta edellytetään huoltajan suostumus.

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet >>

Vapaaehtoistoiminnan tietosuojaseloste >>

Arkistotoiminta

Suomen Ilmailumuseon arkistoryhmä tukee museon tutkimustoimintaa avustaen etenkin museon valokuvakokoelman järjestämisessä. Vapaaehtoiset järjestävät, tunnistavat ja digitoivat valokuvia. Samalla arkistoryhmäläiset pääsevät tutustumaan ainutlaatuisiin aarteisiin museon uumenissa. Arkistoryhmä kokoontuu perjantaisin klo 9 – 13.

Arkistoryhmään tullakseen ei tarvitse olla ilmailuhistorian huippuosaaja. Atk-perustaidot (word, excel) sekä kiinnostus esimerkiksi valokuvia ja valokuvaamista kohtaan riittävät. Niin ikään kokemus arkistotutkimuksesta ja ilmailun asiakirjatyypeistä toimii hyvänä pohjana. Toivomme myös omaa kannettavaa tietokonetta työn suorittamiseksi.

Arkistotoiminnan vastaavana työnohjaajana toimii valokuva- ja tietopalveluaineistosta vastaava amanuenssi.

Opastukset ja työpajat

Vapaaehtoisilla on merkittävä rooli Ilmailumuseon opastustoiminnassa. Vapaaehtoisoppaat vetävät opastuksia ryhmille etenkin iltaisin ja viikonloppuisin, johdattaen museon asiakkaat ilmailuhistorian saloihin. Vapaaehtoisoppaita tarvitaan etenkin lauantaisin järjestettävillä maksuttomilla yleisöopastuksilla, joita järjestetään kesäkuukausia lukuun ottamatta ympärivuotisesti. Museon suosituin opastuskonsepti on perusnäyttelyyn järjestettävä opastus, mutta myös vaihtuviin erikoisnäyttelyihin järjestetään toisinaan teemaopastuksia ja työpajoja.

Vapaaehtoisoppaiden ei tarvitse olla ilmailuhistorian eksperttejä, mutta heiltä toivotaan halua oppia uutta. Museo tarjoaa tietopohjaksi valmiit opastusrungot kuhunkin opastus- ja työpajakonseptiin. Myös kiinnostus tutustua ja keskustella uusien ihmisten kanssa on tärkeää oppaille.

Vapaaehtoisoppaiden vastaavana työnohjaajana toimii museolehtori Tiia Fynes.

Muu vapaaehtoistoiminta

Vakiintuneen vapaaehtoistoiminnan ohella museo tarvitsee talkooapua myös hankkeissa ja tapahtumissa, esimerkiksi liikenteenohjauksessa.

Näistä saat parhaiten ajankohtaista tietoa ottamalla yhteyttä suoraan vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin.

Entisöintitoiminta

Historiallisten ilma-alusten entisöinti on Suomen Ilmailumuseon klassisimpia vapaaehtoistoiminnan muotoja. Museon ammattilaiset ohjaavat ja ohjeistavat kokoelmatyötä ja entisöintiä. Pääosan entisöintitoimista tekevät museon eri vapaaehtoisryhmät. Näistä suurin on pääosin eläkeikäisistä koostuva Ilmailumuseoyhdistys ry:n Tiistaikerho. Keskiviikkoiltaisin kokoontuva Keskiviikkokerho koostuu lähinnä työikäisistä alan ammattilaisista. Kymmenet museon näyttelyssä olevat ilma-alukset on kunnostettu pääosin vapaaehtoisvoimin.

Aiempaa kokemusta vastaavista töistä ei tarvita, mutta odotamme aitoa halua tehdä käsillä töitä.

Entisöintitoiminnan vastaavina työnohjaajina toimivat museon kokoelmista vastaava intendentti Matias Laitinen ja konservaattori, entisöintipäällikkö Antti Laukkanen.

Simulaattorit ja Pallotiimi

Simulaattori- ja kuumailmapallolennot ovat osa museon palvelutarjontaa. Vapaaehtoiset toimivat sekä simulaattorikouluttajina että ylläpitävät ja huoltavat itse simulaattorilaitteistoja. Simulaattoreiden parissa toimiminen edellyttää jonkin verran kokemusta ilmailusta tai simulaattoreista – tarkemmat edellytykset määritellään simulaattorikohtaisesti.

Simulaattoripalveluiden kuin myös kuumailmapallolennoissa avustavan Pallotiimin vastaavana työnohjaajana toimii myynti- ja markkinointipäällikkö Henri Äijälä.

Vapaaehtoistoimintaa kehittämään -opas

Suomen Ilmailumuseo on julkaissut vapaaehtoistyön käsikirjan yhteistyössä Kansalaisareena ry:n kanssa.
Vapaaehtoistoimintaa kehittämään -opas on suunnattu ammatillisille museoille ja muille kulttuurilaitoksille.

Lue lisää aiheesta

Lataa Vapaaehtoistoimintaa kehittämään -opas:

PDF (high res)

PDF (low res)

0 Comments

X